ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Την σχέση της ομάδας αίματος μας με την ευπάθεια στην νόσο COVID-19 επιβεβαιώνει νέα έρευνα.

Προστατευτικό ρόλο φάνηκε να έχει απέναντι στη νόσο COVID-19 η ομάδα αίματος Ο σε αντίθεση με τις ομάδες Α και Β που μπορεί να είναι παράγοντες κινδύνου να αρρωστήσει κάποιος από τη νόσο. Την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για επιβεβαίωση αυτής της σχέσης τονίζουν οι ερευνητές.

Η έρευνα (systematic review and meta-analysis) έγινε από ερευνητές του Xiyuan Hospital στο Πεκίνο και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ScienceDirect. Από τις 715 έρευνες επιλέχθηκαν τελικά 10 έρευνες που έγιναν το 2020, με σύνολο 54,218 άτομα 13-80 ετών από τα οποία 9,383 είχαν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό με RT-PCT test.

Τα ευρήματα επιβεβεβαίωσαν προηγούμενα δημοσιεύματα ότι οι ομάδες αίματος καθορίζουν όχι μόνο αν θα αρρωστήσει κάποιος με COVID-19 αλλά και αν πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει μιας μόλυνσης με τον ιό. Πιο συγκεκριμμένα:

Ευπάθεια στη νόσο COVID-19 και ομάδα αίματος

  • Άτομα με την ομάδα αίματος Α έχουν σημαντικά μεγαλύτερη ευπάθεια στη νόσο σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες αίματος. Επίσης τα άτομα με την ομάδα αίματος Α φάνηκαν να έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου μετά την μόλυνση με τον ιό σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες
  • Άτομα με την ομάδα αίματος Β έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη ευπάθεια στη νόσο, σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες αίματος. Περαιτέρω εξέταση μεταξύ πληθυσμών βρήκε ότι η ευπάθεια της ομάδας Β αφορούσε τους Ασιατικούς πληθυσμούς και όχι τους Καυκάσιους.
  • Άτομα με την ομάδα αίματος Ο δεν έχουν ευπάθεια στη νόσο. Αντίθετα η ομάδα αίματος Ο φάνηκε να έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι στον ιό.
  • Άτομα με αρνητικό Rh έχουν σημαντικά αυξημένη ευπάθεια στην νόσο σε σύγκριση με αυτούς με θετικό Rh
  • Άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ. Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική σχέση με την νόσο

Οι ομάδες αίματος έχουν συνδεθεί και με άλλα προβλήματα υγείας. Οι ερευνητές κάνουν αναφορά σε προηγούμενες έρευνες οι οποίες βρήκαν σχέση μεταξύ των ομάδων αίματος και ευπάθεια σε ιογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων του SARS-CoV, Helicobacter pylori, του ιού της Ηπατίτιδας Β και των κακοήθων όγκων.

Επίσης οι ομάδες αίματος φαίνεται να έχουν ρόλο στην διαμόρφωση ενός υγιούς μικροβιώματος των εντέρων. Βακτήρια που ευνούνται από τις συνθήκες μιας ομάδας διατηρούν μεγαλύτερο πληθυσμό στα έντερα μέχρι και 50,000 περισσότερο από τις άλλες ομάδες. Αυτή η ιδιαιτερότητα της κάθε ομάδας σε σχέση με το μικροβίωμα των εντέρων, έχει σημαντική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο στηρίζεται από ένα υγιές μικροβίωμα.

Κατηγορίες:ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Tagged as: ,